background image

Стратегија наводњавања Републике Србије

Пројекат јачања инфраструктуре за наводњавање у Републици Србији

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) започело је реализацију заједничког пројекта израде националне Стратегије наводњавања и петогодишњег Акционог плана и Инвестиционог плана.

 

Основни циљ пројекта је унапређење пољопривредне производње повећањем капацитета за наводњавање, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција у наредних десет година.

Неадекватно наводњавање је једно од главних ограничења, која спречавају интензивнији развој пољопривреде наше земље и прелазак на производњу усева са већом додатом вредношћу. Повећани приноси постојећих усева, веће површине под усевима као и повећање укупних површина које се обрађују услед веће доступности воде за наводњавање, имали би позитиван утицај на бруто пољопривредни производ и извоз Србије. 

 

Мере које Влада предузима у области унапређења, проширења и модернизације инфраструктуре за наводњавање, због све веће осетљивости земље на негативни утицај климатских промена, али и услед застарелости и недовољног инвестирања у системе за наводњавање, усмерене су на побољшање отпорности на климатске промене и подршку сектору пољопривреде. Поред тога, очекује се да ће рехабилитација постојећег система за наводњавање и водне инфраструктуре допринети уштедама у потрошњи воде и енергије.

Стратегија

 • Стратегија наводњавања

  ЕБРД и ФАО подржавају Владу Србије у изради националне Стратегије наводњавања која ће обезбедити одрживо и ефикасно наводњавање засновано на потражњи за унапређену и климатски паметну пољопривреду.

  ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ
 • Акциони план

  Стратегију развоја наводњавања Републике Србије пратиће и петогодишњи Акциони план за њено спровођење, како би се гарантовао приступ развоју наводњавања заснован на потражњи и идентификовање потребних реформи.

  ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ
 • Инвестициони атлас

  У оквиру израде Стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022-2031. године израђује се Атлас, чији је главни циљ идентификовање и мапирање приоритета за улагања у области наводњавања.

  ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ
background image

Техничка документа