cover image

О пројекту

ЕБРД и ФАО подржавају Владу Србије у изради националне Стратегије наводњавања и припадајућег петогодишњег Акционог плана и идентификовању приоритета за улагања у области наводњавања. 

Циљ пројекта је повећање пољопривредне продуктивности и отпорности на климатске промене кроз проширење постојеће и изградњу нове мреже за наводњавање. Задатак је фокусиран на две главне компоненте: (I) ангажовање и подршка заинтересованим странама у изради Стратегије са петогодишњим Акционим планом; и (II) израда Инвестиционог атласа, којим се идентификују и мапирају приоритети за улагања у области наводњавања.

Компонента 1. Обезбедити учешће и пружити подршку заинтересованим странама у изради Стратегије развоја наводњавања Републике Србије и петогодишњег Акционог плана

Компонента 1 обухвата подршку Србији у изради националне Стратегије која ће обезбедити одрживо и ефикасно наводњавање засновано на потражњи за унапређену и климатски паметну пољопривреду. 

Компонента 2. Идентификовати и мапирати приоритетна улагања у области наводњавања 

Процес ће обухватати активно учешће актера из јавног и приватног сектора. Инвестиције ће бити наведене по приоритету у „Инвестиционом плану“. 

Стратегија и Акциони план израдиће се у складу са Законом о планском систему Републике Србије (,,Службени гласник РС“, бр. 30/18).