cover image

Цена воде за наводњавање у Републици Србији

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Документ пружа елементе за дискусију о законском оквиру којим се уређују цене воде за наводњавање и одводњавање у Републици Србији и има за циљ да послужи као полазна основа за подстицање дискусије о цени воде за наводњавање са различитим заинтересованим странама у Србији. Овај технички документ пружа основне информације о уобичајеним приступима формирању цена воде за наводњавање и упоређује их са законским приступом и уобичајеном праксом у Србији, која укључује опис могућих сценарија за оптимизацију и развој наводњавања, којим би се поступно омогућило одређивање накнада на нивоу који гарантује покривање трошкова и финансијска и еколошка одрживост у сектору.

background image

Кључне препоруке тичу се потребе за детаљном економском анализом и широким консултацијама са заинтересованим странама да би се утврдиле цене воде које промовишу ефикасно коришћење ресурса.

Преузмите Технички документ

Преузмите PPT