cover image

Економске могућности, покретачи вредности и кључни ризици јавних и приватних инвестиција у наводњавање

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији.

Документ даје преглед потенцијалне економске вредности кључних могућности за развој наводњавања у Републици Србији и настоји да идентификује кључне покретаче вредности, рационалне и главне ризике за низ основних инвестиционих опција.

background image

Документ најпре разматра до каквих промена може да доведе побољшано наводњавање у Републици Србији, дајући образложење инвестирања, разматра који су то покретачи вредности, истиче важност мапирања могућности за инвестирање, затим разматра и предлаже сценарија и главне променљиве које треба узети у обзир, као и инвестиције које краткорочно дају добре резултате, наводећи главне ризике и предлаже наредне кораке у погледу Стратегије, позивајући се на постојећа техничка документа.

Преузмите Технички документ

Преузмите PPT