cover image

Наводњавање у Србији

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Технички документ „Наводњавање у Србији“ описује технолошке аспекте и потребе инфраструктуре наводњавања у служби одрживог и профитабилног развоја наводњавања у Републици  Србији. У Републици Србији наводњава се мање од 3% обрадивог земљишта, како се очекује све већи утицај климатских промена, расте и потреба за наводњавањем. Кратак преглед укључује детаљну анализу трошкова и користи наводњавања на нивоу пољопривредног газдинства, али такође и анализира расположиве податке и политике Министарства пољопривреде, Републичке дирекције за воде, Завода за статистику, анкете система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (ФАДН), Регистра пољопривредних газдинстава и међународних извора као што је ФАОСТАТ, које су од значаја за израду овог техничког документа.

Преузмите Технички документ

background image
media section image