cover image

Правни оквири за наводњавање

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Документ представља приказ
правног оквира у вези са наводњавањем који је тренутно на снази у Републици Србији,
укључујући и законске услове за инвестирање у системе за наводњавање.
Такође, дат је и преглед поступка доношења и обавезне садржине Програма као планског
документа којим би се на целовит начин утврдили стратешки правац деловања и јавне
политике у области наводњавања.

Преузмите Технички документ

background image
media section image