cover image

Расположивост воде и потреба за наводњавањем

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији.

Документ говори о расположивости, дистрибуцији и доступности водних ресурса у Републици Србији. Република Србија није класификована као земља са недостатком водних ресурса, али са друге стране постоји проблем неповољне временске и просторне расподеле расположиве воде. Циљ овог Техничког документа је да утврди изгледе за развој наводњавања у Републици Србији имајући у виду природне факторе повезане са водом, односно потребе за наводњавањем (IWR) и расположивост воде за наводњавање (IWA). Коришћењем доступних података на локалном нивоу врши детаљне прорачуне водног биланса који обухвата просторну и временску расподелу IWR и IWA за све главне сливове у Републици Србији који садрже потенцијалнe површине за наводњавање.

background image

Документ у одељку два обрађује потребе за наводњавањем, а у одељку три посвећен је процени расположиве воде за наводњавање, која се може захватити директно из река, подземних вода и једнонаменских или вишенаменских акумулација.

Преузмите Технички документ

Преузмите PPT