cover image

Родни аспекти наводњавања

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Документ говори о родним карактеристикама пољопривредних газдинстава и њихових носилаца, односно, анализи структурних карактеристика пољопривредних газдинстава према полу, профилу жена носилаца газдинства и родним аспектима наводњавања. Такође, документ обрађује  приступ наводњавању и учешће жена  у доношењу одлука, као и приступ буџетским подстицајима за наводњавање.  Циљ овог извештаја је израда свеобухватне анализе родних карактеристика пољопривредних газдинстава у Републици Србији, са посебним освртом на приступ наводњавању и мерама за подстицање улагања у наводњавање.

Преузмите Технички документ

background image
media section image