cover image

Процена техничких и инфраструктурних потреба за одржив и профитабилан развој наводњавања у Републици Србији

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Документ описује технолошке аспекте и потребе инфраструктуре наводњавања у служби одрживог и профитабилног развоја наводњавања у Републици  Србији. У Републици Србији наводњава се мање од 3% обрадивог земљишта, како се очекује све већи утицај климатских промена, расте и потреба за наводњавањем. Документ се у одељку два бави анализом постојеће ситуације у Србији, док се у одељку три разматрају инвестиционе опције технологија и инфраструктура наводњавања.

background image