cover image

Управљање наводњавањем

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији.

Документ говори о структури надлежности у области наводњавања и управљању водама у земљи, са детаљном анализом оквира домаће и међународне политике која се тиче: (i) употребе и управљања водама, као што су планови  управљања речним  сливом и  циљеви  Оквирне  директиве  о водама Европске уније и (ii) потреба за прилагођавањем климатским променама и стратегија наведених у Националном плану адаптације на измењене климатске услове и Национално утврђеним доприносима.

background image

Документ у одељку два разматра надлежности институција, нарочито хијерархијски однос, у одељку три резимира законски оквир, у делу четири разматра климатске  промене, у одељку пет објашњава концепт „Интегрално управљање водним ресурсима“ и начине на који се он примењује, док се у шестом делу разматра управљање наводњавањем и  одводњавањем и  пет  главних  врста наводњавања и одводњавања, која тренутно постоје у Србији. У седмом одељку даје се закључак и идентификује пет кључних питања која би радна група требало да размотри.

Преузмите Технички документ

Преузмите PPT