cover image

Животна средина и климатске промене

Технички документ је израђен у циљу подршке изради Стратегије наводњавања у Републици Србији. 

Документ говори о стратешкој процени друштвених, еколошких и климатских разлога развоја наводњавања у Србији, наводећи ризике климатских промена по одржив развој.  У документу се разматра и развој мера за ублажавање климатских промена ради обезбеђења да улагања узимају у обзир одрживост водних ресурса, квалитет воде, климатске промене и не утичу негативно на биодиверзитет, природне ресурсе и друштвену заједницу, односно разматра потенцијалне утицаје наводњавања по животну средину, као и опције што боље адаптације на климатске промене, водећи се постојећим законима и директивама Европске уније.

background image

Документ у припреми