Линкови

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Обавља послове државне управе који се односе на стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије. Министарство пољопривреде је надлежно тело државне управе задужено за координацију сарадње са ФАО највећом агенцијом у саставу Уједињених нација с 194 државе чланице са седиштем у Риму.

http://www.minpolj.gov.rs/

Републичка дирекција за воде

Као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом.

http://www.rdvode.gov.rs/index.php

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)

ЕБРД је активни инвеститор у агробизнис Србије, фокусирајући се углавном на сектор малопродаје и прехрамбене индустрије. Последњих година ЕБРД је почела да подржава и јавна улагања у системе за наводњавање у неким земљама свог пословања. У том контексту, разговори између Владе Србије и Банке довели су до тога да Банка размотри финансирање важних потреба за наводњавање Србије како би се додатно подржао развој пољопривредног сектора у земљи, како би Србији помогла да постави широке правце за развој инфраструктуре за наводњавање, узимајући у обзир растућу потражњу за водама које се користе за потребе пољопривреде и изазове климатских промена.

https://www.ebrd.com/home

Организација за храну и пољопривреду
Уједињених нација (УН ФАО)

ФАО је једна од водећих развојних агенција у области управљања водама које се користе за потребе пољопривреде. Током последњих десет година Инвестициони центар ФАО подржао је израду више од 70 пројеката управљања водама. На основу свог глобалног знања о водама које се користе за потребе пољопривреде и великог искуства у области инвестирања у наводњавање, ФАО такође израђује стратегије, политике и смернице на регионалном или националном нивоу.

http://www.fao.org/

Програм Уједињених нација за развој (УНДП)

Спроводи активности у више од 170 држава и територија, укључујући Републику Србију. У складу са глобалном Агендом за одрживи развој до 2030. године, помажу државама и партнерима како би заједнички искоренили сиромаштво, заштитили и сачували планету и природне ресурсе и осигурали да сви појединци могу поједнако да уживају у миру и напретку. УНДП подржава напоре земаља да достигну Циљеве одрживог развоја, који усмеравају глобалне развојне приоритете до 2030. године.

https://www.undp.org/