cover image

фебруар 2021

Анкета спроведена ради ближег дефинисања обуке која се планира у оквиру Пројекта

У фебруару 2021, спроведена је анкета која је за циљ имала ближе дефинисање обуке која се планира у оквиру Пројекта. Анкета је спроведена међу представницима Радне групе и представницима локалних самоуправа.