cover image

април 2021

Анкета спроведена међу удружењима корисника воде Србије

У Србији постоји укупно седам удружења корисника вода која су формирана у оквиру пројекта „Електрификација поља“ које је спровело МПШВ и Светска Банка.

Резултати анкете спроведене међу удружењима корисника вода у Србији, април, 2021