cover image

15.07.2022.

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ ПРОГРАМА НАВОДЊАВАЊА И ОДВОДЊАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Београд, 15. Јул 2022. – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) израђује “Програм наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године”. Основни циљ израде овог документа је подршка развоју пољопривредне производње повећањем капацитета за наводњавање, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција у наредних десет година.

Задатак израде Програма наводњавања и одводњавања поверен је Радној групи, која је основана у јуну 2020. године и која окупља домаће и иностране експерте у овој области, као и представнике свих релеватних заинтересованих страна: Министарства пољопривреде, Министарства за заштиту животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке дирекције за воде, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Привредне коморе Србије, ЈВП “Воде Војводине”, Пољопривредног факултета, као и Института за примену науке у пољопривреди и Института “Биосенсе”.

У петак је на трећем састанку Радне групе представљен нацрт Програма наводњавања и одводњавања, са Акционим планом, који је резултат двогодишњег рада експерата у оквиру тематских радних група и обједињује девет техничких докумената, који су доступни на интернет презентацији пројекта: www.navodnjavanje.info.

Према речима директорке Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Наташе Милић: „Влада Републике Србије ојачава своје управљање водним ресурсима, уз интензивна улагања у системе за одводњавање и контролу поплава током претходне деценије. Нацрт Програма који је представљен је први корак у даљој планској изградњи и реконструкцији система за наводњавање у Србији. Сврха овог Програма је да утврди јасну визију развоја наводњавања и одводњавања у Србији током периода 2023–2032. године. Његовом имплементацијом ће се омогућити да максимално искористимо предности наводњавања и одводњавања, док истовремено штитимо животну средину и друге кориснике вода.“

“Циљ акционог плана је развој капацитета и механизама који ће омогуцћити да будуцће инвестиције буду на одговарајуцћи начин одабране, финансиране и праћене“, рекао је Миљан Ждрале, регионални директор сектора агробизниса ЕБРД за централну и југоисточну Европу. „Циљано улагање у инфраструктуру отпорну на климатске промене омогућиће пољопривредницима у Србији да боље планирају своју производњу, уз дугорочну сигурност”.

Присутнима се на састанку радне групе обратила и Вафа ЕлКоури, помоћник директора Инвестиционог центра ФАО, која је изјавила: “Унапређење пољопривредне производње и јачање отпорности сектора на екстремне климатске услове је глобални приоритет за сигурност производње хране и побољшање услова живота. Веома ми је драго што су стручњаци ФАО-а имали прилику да допринесу напорима Владе Републике Србије у изради Програма за наводњавање и одводњавање, који служи овом циљу. Расположивост и коришћење воде постаје критични аспект пољопривредне производње и систем наводњавања у Србији доприноси њеној улози једне од водећих земаља у региону у производњи житарица и уљарица.”

“Програм наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године” обезбеђује смернице за јавна улагања у наводњавање и одводњавање и адекватно управљање и финансирање система у јавној својини. Такође, Програмом се успоставља одговарајући правни и институционални оквир за развој индивидуалног наводњавања, промовишу ефикасне и профитабилне праксе наводњавања на пољопривредним газдинствима и обезбеђује да јавна улагања, политике и прописи адекватно узимају у обзир климатске промене.

Програм прати и петогодишњи Акциони план којим се утврђују специфичне активности које треба предузети током периода 2023–2027. године у области законодавства, управљања водним ресурсима, накнада за наводњавање и одводњавање и улагање у јавне системе наводњавања и одводњавања. Акциони план обухвата и пружање буџетске подршке за улагања у газдинства за потребе наводњавања и одводњавања, као и остале мере подршке, као што су истраживање, саветовање, праћење и евалуација. Акциони план ће створити капацитете и механизме који ће омогућити да будућа улагања буду правилно одабрана, финансирана и праћена.

Након што се размотре сви коментари и анализе документа, Радна група ће усвојити финални “Програм наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године” и Министарство пољопривреде ће га ставити на увид јавности и организовати јавну расправу.