cover image

26.05.2021.

Радионица “Економика наводњавања”

 Радионица на тему “Економика наводњавања”одржана је 26.05.2021. године од 10 до 13 часова, путем “ZOOM” апликације услед ситуације настале као последица пандемије корона вирусом. Радионица је одржана у оквиру пројекта “Подршка изради Стратегије наводњавања Републике Србије и Акционог плана” коју заједно са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије имплементира Организација за храну и пољопривреду Уједињених Нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). Модератор радионице био је др Милош Миловановић, специјалиста за пољопривредну политику, испред УН ФАО-ЕБРД, а говорници су били др Стив Гос, специјалиста за политику наводњавања, испред УН ФАО и Луис Диас Переира, економиста, испред УН ФАО.

 Уводни говор одржала је Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде. У поменутом говору, након поздрављања присутних, Наташа Милић је навела да је радионица на тему “Економика наводњавања” само једна у низу многих радионица које су планиране у оквиру поменутог пројекта. Добродошлицу учесницима пожелео је и Еркан Танкут, виши банкар, испред ЕБРД. Он се позвао на говор Наташе Милић, рекавши да ЕБРД подржава развој инфраструктуре и јачање отпорности пољопривреде Србије на климатске промене.

Радионица је за циљ имала представљање наводњавања као економске активности кроз приказ трошкова и бенефита наводњавања. Разматрање питања преласка на усеве веће додатне вредности, важност усвајања наводњавања од стране пољопривредника као и приоритете инвестирања у системе за наводњавање.

Др Стив Гос и Луис Дијас Переира су говорили на тему “Наводњавање као економска активност”, “Трошкови и бенефити наводњавања”, “Важност усвајања наводњавања” и “Одлука о приоритету инвестирања у наводњавање“. Где наводе да наводњавање може да омогући прелазак на усеве са већом додатом вредношћу и усеве са повећаним приносима (како на новим наводњаваним површинама, тако и у подручјима где је наводњавање побољшано) са позитивним утицајима на бруто пољопривредни производ земље и извоз. Наглашавајући да преиспитивање финансијске изводљивости наводњавања у различитим контекстима и сценаријима и спровођење пољопривредне политике која се бави утврђеним тржишним неефикасностима ће бити потребни за оптимизацију усвајања. Наводе и да различити могући покретачи усвајања наводњавања имаће различите улоге у зависности од контекста. Закључак је да Стратегија наводњавања треба да размотри главне опције у погледу инвестирања (извор воде и технологије), као и сценарије о скупу пољопривредних услова и услова за наводњавање за сваку опцију.

Радионица је окупила скоро осамдесет учесника заинтересованих за тему навoдњавања. Након презентације отворена је дискусија у којој су учествовали представници  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, ЈВП-а “Воде Војводине”, ЈВП-а „Србијаводе“, Пољопривредног факултета из Београда и многих релевантних институција, као и учесника заинтересованих на тему наводњавања.

Снимак радионице: https://www.youtube.com/watch?v=fss7k-SMcR8