cover image

20.10.2021.

Радионица „Утицај климатских промена на пољопривреду и сектор вода у Републици Србији

Четврта у низу Радионица на тему „Утицај климатских промена на пољопривреду и водне ресурсе“ одржана је 20.10.2021. године у 10 часова, путем „ZOOM“ апликације услед ситуације настале као последица пандемије корона вирусом. Радионица је одржана у оквиру пројекта „Подршка изради Стратегије наводњавања Републике Србије и акционог плана“ коју заједно са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије имплементира Организација за храну и пољопривреду Уједињених Нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). Модератор Радионице био је Jacopo Monzini, вођа пројекта, испред ФАО, а говорници су били Victoire De Wever, специјалиста за природне ресурсе и управљање животном средином, испред ФАО и Thalès de Haulleville, специјалиста за геопросторне и климатске промене, испред ФАО.  

Радионица је за циљ имала представљање све већег утицаја климатских промена на пољопривреду и водне ресурсе у Србији, кроз приказ анализе климатских параметара и указивање на већ постојеће и могуће последице. Представљени су историјски трендови температуре, падавина и других климатских променљивих и описана предвиђања и њихов развој у наредним деценијама, што и представаља задатак Атласа Србије који је део Стратегије наводњавања Републике Србије. Вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде, Наташа Милић, отворила је ову радионицу и истакла значај израде националне Стратегије наводњавања и петогодишњег Акционог плана и Инвестиционог плана, као и сарадњу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) и Европском банком за обнову и развој (ЕБРД), а након ње присутнима се обратио виши банкар Танкут Еркан испред ЕБРД-а истакао је важност овог пројекта, као и улагања у пројекте које се односе на отпорност на климатске промене. Радионица је окупила 72 учесника из разних организација:

 • Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO);
 • Европска банка за обнову и развој (EBRD);
 • Програм Уједињених нација за развој (UNDP);
 • Представници Владе;
 • Чланови тима пројекта “Подршка развоју стратегије наводњавања у Србији”;
 • Учесници из пољопривредно-прехрамбеног сектора;
 • Компаније ангажоване у области наводњавања;
 • Научни истраживачи и студенти;
 • Локалне самоуправе;
 • Медији и
 • Широка јавност заинтересована за тему наводњавања.

Снимак радионице је доступан на следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=5eEqfJvB-HE