cover image

Септембар 2022

У оквиру пројекта израде “Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО), организује низ тренинга за представнике Пољопривредних стручних саветодавних служби. Тренинге реализује Институт за примену науке у пољопривреди за око 160 полазника из 34 града у Србији, у четири термина у периоду од 26. до 29. септембра.
Полазници тренинга су саветодавци из области ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства, мелиорација, органске производње, заштите биља, као и пољопривредни произвођачи и приватни сектор, укључени у наводњавање и одводњавање. Теме које су обухваћене програмом тренинга су:

• Процена трошкова и користи од наводњавања
• Одабир, дизајн, одржавање и функционисање система наводњавања на пољопривредном газдинству
• Вођење евиденције наводњавања, анализа и побољшање перформанси
• Типични трошкови и користи од наводњавања за различите усеве
• Извори финансирања инвестиција у системе наводњавања
• Родни аспекти приступа пољопривредним ресурсима у Републици Србији

На трећем састанку Радне групе, који је одржан у јулу ове године, представљен је нацрт Програма наводњавања и одводњавања са Акционим планом, који је резултат двогодишњег рада експерата у оквиру тематских радних група и обједињује девет техничких докумената, који су доступни на интернет презентацији пројекта: www.navodnjavanje.info. Основни циљ израде овог документа је подршка развоју пољопривредне производње у Србији, повећањем капацитета за наводњавање, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција у наредних десет година.

“Програм наводњавања и одводњавања у Републици Србији од 2023. до 2032. године” обезбеђује смернице за јавна улагања у наводњавање и одводњавање и адекватно управљање и финансирање система у јавној својини. Такође, Програмом се успоставља одговарајући правни и институционални оквир за развој индивидуалног наводњавања, промовишу ефикасне и профитабилне праксе наводњавања на пољопривредним газдинствима и обезбеђује да јавна улагања, политике и прописи адекватно узимају у обзир климатске промене. Програм прати и петогодишњи Акциони план којим се утврђују специфичне активности које треба предузети током периода 2023–2027. године у области законодавства, управљања водним ресурсима, накнада за наводњавање и одводњавање и улагање у јавне системе наводњавања и одводњавања. Акциони план ће створити капацитете и механизме који ће омогућити да будућа улагања буду правилно одабрана, финансирана и праћена.

Снимак тренинга: https://youtu.be/IL97Geq0o6g