cover image

31.03.2021.

Радионица „Управљање водама и цена воде у Србији“

Радионица је организована у оквиру пројекта “Подршка развоју стратегије наводњавања у Србији” који реализују Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), како би подржали Владу Републике Србије и релевантне институције у изради Стратегије развоја наводњавања и петогодишњег акционог плана. Циљ бројних студија и активности у оквиру овог пројекта је идентификовање специфичних предуслова и инвестиционих опција које ће побољшањем инфраструктуре за наводњавање повећати продуктивност пољопривреде, омогућити одржив развој и отпорност на климатске промене.

Вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде, Наташа Милић, отворила је радионицу и истакла значај израде националне Стратегије наводњавања,  петогодишњег Акционог плана и Инвестиционог плана, као и сарадњу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са УН ФАО и ЕБРД.

Радионица је за циљ имала представљање управљачке структуре наводњавања и управљања водама у земљи, као и опис могућих сценарија за оптимизацију и развој наводњавања, којим би се поступно омогућило одређивање накнада на нивоу који гарантује покривање трошкова и финансијску и еколошку одрживост у сектору водопривреде.

Др Стив Гос, специјалиста за политику наводњавања и Бојана Томић, експерт за правна питања су говорили на тему „Управљање водама у Републици Србији“, док су Др Милош Миловановић, специјалиста за пољопривредну политику и Зоран Кнежевић, национални специјалиста за наводњавање, говорили на тему „Цена воде у Републици Србији“ у оквиру које је био представљен и буџет који је планиран у сектору водопривреде.

Радионица је окупила скоро деведесет учесника заинтересованих за тему навoдњавања, који су кроз велики број питања и коментара детаљно дискутовали о теми. Ово је била прва у низу радионица које се одржавају у оквиру израде Стратегије наводњавања Србије.

Снимак радионице је доступан на линку: