cover image

10 децембар 2021

Вебинар „Аналитички и правни оквири за политику наводњавања“

Постоји општи консензус да се националне стратегије као и правни оквири и алати за управљање водама морају ослањати на прецизне, ажурне и дељиве податке. Без података, односно њихове анализе, сектор пољопривреде и вода ће остати најрањивији на разне утицаје а поготово на утицај климатских промена. Вебинар је организован у оквиру пројекта “Подршка развоју Програма наводњавања у Србији” који реализују Организација за храну и пољопривреду Уједињених Нација (УН ФАО) и ЕБРД. Међународни стручњаци, који већ помажу различитим земљама у обради и коришћењу података неопходних за правилно управљање водама и развој правних оквира у овој области, упознали су публику са кључним аспектима управљања водама, заснованим на аналитичким основама, представљајући алате, приступе и најбоље праксе. На вебинару је истражено колико је ефикасно управљање подацима утицало на развој политика и правних оквира у другим земљама. Са кључним аспектима управљања водама, заснованим на аналитичким основама, представљајући алате, приступе и најбоље праксе упознали су нас стручњаци УН ФАО.

Одговоре на сва питања и упознавање са новим платфмама и апликацијама за управљање водним ресурсима пружили су представници УН ФАО Jippe Hoogeveen, Виши саветник за земљишне и водне ресурсе, на тему „Рачунање воде“, Livia Peiser, Саветник за земљишне и водне ресурсе на тему „Трансформација коришћења воде у пољопривреди новим технологијама и иновацијама“ и Valerie Johnson, Правни саветник на тему „Политика и правни оквир засновани на подацима и истраживању“, заједно са преко 40 учесника вебинара “Аналитички и правни оквири за политику наводњавања”, која је одржан  10. децембра 2021. године на платформи Zoom.

Презентацију 1 са вебинара можете преузети овде. 

Презентацију 2 са венинара можете преузети овде.

Презентацију 3 са вебинара можете преузети овде.