cover image

АКЦИОНИ ПЛАН

Стратегију развоја наводњавања Републике Србије пратиће и петогодишњи Акциони план за њено спровођење, како би се гарантовао приступ развоју наводњавања заснован на потражњи и идентификовање потребних реформи.

background image

Документ у припреми