cover image

ИНВЕСТИЦИОНИ АТЛАС

У оквиру израде Стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022-2031. године израђује се Атлас, чији је главни циљ идентификовање и мапирање приоритета за улагања у области наводњавања.

Документ мапира све релевантне заинтересоване стране из приватног и јавног сектора. Мапирање укључује јасан опис типологије, улога и просторне дистрибуције заинтересованих страна и представиће њихове главне снаге и слабости.

background image

Циљ је да помогне да се идентификују приоритетна улагања за унапређење инфраструктуре за наводњавање ради повећања пољопривредне продуктивности у Србији, одрживости животне средине и отпорности на климатске промене. 

Документ у припреми